SEPIAdvies is een bureau, gespecialiseerd in het stroomlijnen van productontwikkeling binnen organisaties.=

=Juist in deze tijd waar het economisch minder goed gaat, is het van belang dat u de juiste producten, op tijd, in de markt zet. Dit vereist dat uw ontwikkelgroep als een betrouwbare partner opereert bij de realisatie van die producten.=

=Bekijk deze website en zie hoe SEPIAdvies u kan ondersteunen bij het stroomlijnen van uw ontwikkelorganisatie. Hierbij wordt u niet alleen maar voorzien van advies, maar doet SEPIAdvies aan coaching van uw medewerkers en begeleidt het de implementatie van de aangepaste wijze van werken.=

Paul Schreinemakers is oprichter van SEPIAdvies. Hij heeft sinds 1990 ervaring met de ontwikkeling van zowel hardware apparatuur als complexe systemen. Ook is hij een specialist op het gebied van de invoering van productontwikkeling gerelateerde kwaliteitssystemen als Systems Engineering en CMMI. Voor wat betreft deze laatste geldt dat tevens met betrekking tot de implementatie binnen een hardware ontwikkelomgeving.
Zijn ervaring is opgebouwd bij organisaties in de satellietenbouw, militaire- en civiele communicatie apparatuur alsmede de ontwikkeling van testomgevingen.

De ervaring van Paul strekt zicht uit tot: